Alarmering bij aanvallen

Alarmering bij aanvallen

Aanvalsdetectie en -alarmering wordt gebruikt om aanvallen te registreren, zodat de omgeving hulp kan bieden als dat nodig is. Een detectie- en alarmeringsapparaat signaleert een aanval en geeft dan een alarm af. Zo kan het apparaat levensbedreigende situaties bij aanvallen met bewustzijnsdaling of -verlies proberen te voorkomen.

Alarm voor wie een aanval voelt aankomen
Als iemand een aanval voelt aankomen, voldoet vaak een eenvoudig alarmsysteem of gps-systeem waarbij de persoon met de aanval op een knop moet drukken. Een alarm- of zorgcentrale krijgt dan een melding of er wordt doorgeschakeld naar een (mobiele) telefoon. Ook de epilepsiemodule in de medicijnenapp MedApp kan bij aanvallen die iemand voelt aankomen een goed hulpmiddel zijn.

Detectiealarm bij tonisch-clonische aanvallen
Voor aanvallen met bewustzijnsverlies die iemand niet voelt aankomen, bestaat op dit moment alleen redelijk betrouwbare apparatuur bij tonisch-clonische aanvallen. Een bedmatje of polsalarm reageert op de heftige bewegingen die gepaard gaan met een tonisch-clonische aanval. Een detectieapparaat kan echter nooit garanderen dat iedere aanval gemeld wordt. Overleg met uw neuroloog of zo’n apparaat in uw situatie geschikt en noodzakelijk is.

Wordt alarmeringsapparatuur vergoed?
Detectie- en alarmeringsapparaten voor epilepsie (epilepsie alarmering) worden niet standaard vergoed door de zorgverzekeraars. Als u erover denkt om een apparaat aan te schaffen, is het echter wel verstandig om dit toch bij uw verzekeraar na te vragen omdat de voorwaarden van uw verzekering kunnen veranderen. Op dit moment vergoeden alleen Ohra, Delta Loyd en CZ het Emfitmatje in bepaalde aanvullende verzekeringen op indicatie van een epilepsiecentrum. Overigens is dit soort apparatuur maar voor een kleine groep mensen nodig en zinvol. De meeste mensen worden met medicijnen aanvalsvrij, daarom wordt meestal eerst afgewacht of de behandeling aanslaat.

Leenregeling aanvalsdetectie
Veel verzekeraars vergoeden detectie- en alarmeringsapparatuur niet. Bovendien is de uitprobeerfase van 2 weken bij leveranciers bij epilepsie vaak te kort om te beoordelen of het apparaat geschikt is. Het Epilepsiefonds biedt daarom voor donateurs én mensen die donateur worden, de mogelijkheid om mee te doen aan een leenregeling waarbij bepaalde apparatuur 3 maanden kan worden uitgeprobeerd voordat tot aanschaf wordt overgegaan. Het Epilepsiefonds betaalt dan de huurkosten.

Post source : https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/112-2/hulpmiddelen/

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *