Atypische absences

Atypische absences

Een enkele maal komen bij absences nog andere verschijnselen voor, zoals automatismen (dwangmatige bewegingen), spiertrekkingen of spierkrampen. Dit worden atypische absences genoemd. Hierbij zijn het begin en einde niet zo abrupt. Atypische absences vormen een overgangsgebied tussen absences en andere aanvallen waarbij het bewustzijn is verlaagd. Ze kunnen zowel bij de partiële als bij de gegeneraliseerde epilepsie horen. Meestal is een EEG nodig om duidelijk te maken om wat voor soort epilepsie het gaat. De reactie op medicijnen is minder goed. Vaak is er een hersenbeschadiging.