Bijwerking anti-epileptica

Medicijn: Tegretol / Carbamazepine

Dit waren de bijwerkingen bij mij

Enthausiasme

Genieten van de momenten waar een ‘normaal’ mens (intens) van zou genieten deed ik nooit. Wel wetende wat enthausiasme inhoudt kon ik het niet opbrengen om die emotie te uiten maar wel voelen. In momenten waar er door iedereen volop genoten werd en het ook voor mij ook genieten zou moeten zijn was ik steeds bezig met gedachten van het moeten genieten. De weet dat ik nooit eerder heb kunnen genieten plaatste mij in een neerwaardse spiraal van gedachten dat het voor mij toch niet mogelijk was om enthausiasme te uiten. Nog steeds zoekende naar hoe ik het toch zou kunnen doen en waarom het niet lukte om te reageren op personen, processen of situaties liet mij niet toe om te genieten. Interactie met mijn omgeving was er alleen in gedachtes en niet in daden.

Gezinssituatie en dankbaarheid

Mijn wens om een dankbare zoon te zijn voor mijn ouders en een liefhebbende broer voor mijn zus en broertje was zeer groot maar speelde alleen in mijn hoofd af. Mijn aanwezigheid bestond alleen uit het kort antwoorden op een direct naar mij toe gestede vraag. Dankbaarheid tonen speelde zich ook alleen af in mijn hoofd. in een dankbaar moment sprak ik mijn dankbaarheid nooit uit ondanks ik dit wel wilde en liet ook geen emotie blijken die ik zeker wel had. In mijn hoofd was ik zeer dankbaar en vol emotie maar wist de link niet te leggen om de ware ik te uiten. Ook in die situaties was ik druk bezig in mijn hoofd met de vraag: waarom kan ik niets zeggen? Een persoonlijkheid vormen of een bijdrage leveren aan het gezin zat er niet in. Zonder mij was er geen verandering door individuele acties.

Streven naar een ‘beter leven’.

In mijn jeugdige periode waarin je zelf nog grotendeels alles in de hand hebt om vorm te geven aan je leven en je toekomst deed ik dat niet. ik was de kapitein op mijn schip en liet het schip gewoon dobberen terwijl ik deze graag zou willen sturen; vooruit en richting vooruitgang en het opbouwen van een leven. Stuurloos, richtingloos en initiatiefloos was ik aan het zeilen waar de wind (in dit geval de mensen om mij heen) mij bracht.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *