Medicijnpaspoort

Medicijnpaspoort

Het medicijnpaspoort en het Europees medisch paspoort zijn handige hulpmiddelen als u op reis gaat naar het buitenland. In het paspoort staat informatie over uw epilepsie en de medicijnen die u gebruikt. Het medicijnpaspoort en het Europees medisch paspoort zijn overigens geen erkende documenten als u medicijnen meeneemt die onder de Opiumwet vallen, hierover leest u meer onder Vakantie.

Medicijnpaspoort (geneesmiddelenpaspoort)
In het medicijnpaspoort, of geneesmiddelenpaspoort, staat welke medicijnen u gebruikt. Het paspoort is verkrijgbaar bij de apotheek en is handig om bij u te hebben als u medicijnen meeneemt op reis. Indien nodig kunt u met het paspoort aan artsen, apothekers en andere zorgverleners duidelijk maken welke geneesmiddelen u gebruikt.

Europees medisch paspoort
De informatie in een Europees medisch paspoort is uitgebreider dan die in een medicijnpaspoort. Naast gegevens over medicijngebruik en gegevens over een ziekte of aandoening kan hierin worden opgenomen wie in dringende gevallen moet worden gewaarschuwd en wie uw behandelend arts is. Het paspoort is opgesteld in 11 talen. Een Europees medisch paspoort kunt u voor een klein bedrag kopen bij de huisarts, sommige apotheken en bij patiëntenverenigingen.

Post source : https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/112-2/hulpmiddelen/

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *