Myoclonische absences

Myoclonische absences

Myoclonische absences komen voor bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Er treden massale spierschokken op in het gezicht (voornamelijk rond de mond), in de armen en benen, en vooral de schouders schokken. Ondanks de naam horen myoclonische absences meer tot de myoclonieën dan tot de absences. Het bewustzijn is minder verstoord dan bij gewone absences. Door de schokken kan het kind vallen. Bij 40% treedt hierbij ook verstandelijke achteruitgang op. De aanvallen zijn moeilijk te behandelen met medicijnen. Soms is er een overgang naar het Syndroom van Lennox-Gastaut.