Secundair gegeneraliseerde aanvallen

Secundair gegeneraliseerde aanvallen

Elke partiële aanval kan in principe overgaan in een secundair gegeneraliseerde aanval. De plaatselijke ontlading breidt zich dan uit over de gehele hersenen, dus beide hersenhelften, links en rechts. Na een eenvoudige en/of complex partiële aanval volgt dan een gegeneraliseerde aanval. Meestal is dit een grote aanval (gegeneraliseerde tonisch-clonische aanval). Een dergelijke aanval noemt men secundair gegeneraliseerd, omdat de aanval pas in tweede instantie overgaat in een grote aanval.